Page 1 of 1

Sardu | Sardinian Conversation Thread

Posted: 14 Nov 2013 06:48
by Party God
Comente est chi galu non b'aiat unu thread in sardu innoche?
Ajò romlangers, faeddemus custa bella limba!

Una cropa de ligàmines utilosos:
Grammàtica campidanese (in italianu)
Ditzionàriu

Re: Sardu

Posted: 06 Oct 2015 00:13
by qwed117
Party God wrote:Comente est chi galu non b'aiat unu thread in sardu innoche?
Ajò romlangers, faeddemus custa bella limba!

Una cropa de ligàmines utilosos:
Grammàtica campidanese (in italianu)
Ditzionàriu
Ispero a postare [loan, like in sp, pt, and it] in sardu! Chierro aplendere [aprendere?] sardu. Tue tenes àteru funtes? Non faeddo sardu murtu .

Re: Sardu

Posted: 12 Aug 2016 20:52
by qwed117
Appo leghidu prus subra sa Sardu. Custa limba ista oscuru. Ispero chi custa limba no disapparrere.