Search found 1 match

by nxh
17 Dec 2019 13:24
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: English Dialects
Replies: 78
Views: 43574

Re: English Dialects

(My idiolect of) Singaporean English: KIT ɪ DRESS æ TRAP æ LOT ɒ STRUT a FOOT ʊ BATH a CLOTH ɒ NURSE ə FLEECE i FACE e PALM a THOUGHT ɒ GOAT o GOOSE u PRICE aɪ CHOICE ɒɪ MOUTH au NEAR jəː SQUARE æː START aː NORTH ɒː FORCE ɒː CURE jɒː HappY i LettER əː CommA ə TL;DR I merge TRAP/DRESS, COT/CAU...