Guess The Language 2

A forum for game threads.
opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Guess The Language 2

Post by opipik »

àɣóó wày káynáfó à sí, áǹ nàànà ssí, ám̀ bààbà híkkà wàyfó. ẓáàẓí hì, hììgìfó kʷáydáⁿ, sáy í sìⁿ wày káyná íngìqáásì ì táẓàɣàᵐ. sáy íǹ nàànáyò sìn ísì sáy ì kʷáy ì záwkàté bóóráy ǹn ízè. íngìqáá gá ì kʷáy bóóráy ìᵐ káw ìndá, ì káwkà bóóráy, sáy ì túúkà. í gìsá àɣó wày kíṭṭá ǹ nàànà ssíí, ám̀ màn Kwàṛnóónì, í sìná àsí: “írì, írì wáá írím̀ bóóráy, níí zà?” à sín: “báybò.”
Edit: Split from the first thread. -Aszev, 2020-05-06

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7465
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken in Africa?

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
12 Nov 2019 20:28
Is it spoken in Africa?
Yes. [tick]

Birdlang
greek
greek
Posts: 631
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it a Berber language? The gamma and dots under some letters make me think so.

Also, are the accents on the vowels and n or m for tones and dots under consonants for pharyngealized ones?
Last edited by Birdlang on 12 Nov 2019 22:29, edited 1 time in total.

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:27
Is it a Berber language?
No. [cross]

Birdlang
greek
greek
Posts: 631
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it a Niger-Congo language?

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:31
Is it a Niger-Congo language?
No. [cross]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7465
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it classified as Nilo-Saharan?

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 00:50
Is it classified as Nilo-Saharan?
It is indeed classified as "Nilo-Saharan". [tick]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7465
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken in either Sudan or South Sudan?

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 17:32
Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
No. [cross]

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7465
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken west of the Nile?

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 18:07
Is it spoken west of the Nile?
Yeah. [tick]

GoshDiggityDangit
cuneiform
cuneiform
Posts: 159
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Guess The Language!!!

Post by GoshDiggityDangit »

Is it spoken in Chad?
Disregard anything said above; I know nothing.
Conworkshop: https://conworkshop.com/view_profile.php?m=S2821536908

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

GoshDiggityDangit wrote:
20 Nov 2019 08:51
Is it spoken in Chad?
No. [cross]

Birdlang
greek
greek
Posts: 631
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it spoken in Kenya or Tanzania?

yangfiretiger121
sinic
sinic
Posts: 326
Joined: 17 Jun 2018 03:04

Re: Guess The Language!!!

Post by yangfiretiger121 »

Is it spoken in sub-Saharan Africa?
Alien conlangs (Font may be needed for Vai symbols)

User avatar
Shemtov
runic
runic
Posts: 3017
Joined: 29 Apr 2013 04:06

Re: Guess The Language!!!

Post by Shemtov »

Is it a Songhay language?
Many children make up, or begin to make up, imaginary languages. I have been at it since I could write.
-JRR Tolkien

opipik
roman
roman
Posts: 1366
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Shemtov wrote:
30 Jan 2020 18:28
Is it a Songhay language?
Yes. [tick]

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3775
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 »

Northern or Southern Songhai?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

Post Reply