Guess The Language 2

A forum for game threads.
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Guess The Language 2

Post by opipik »

àɣóó wày káynáfó à sí, áǹ nàànà ssí, ám̀ bààbà híkkà wàyfó. ẓáàẓí hì, hììgìfó kʷáydáⁿ, sáy í sìⁿ wày káyná íngìqáásì ì táẓàɣàᵐ. sáy íǹ nàànáyò sìn ísì sáy ì kʷáy ì záwkàté bóóráy ǹn ízè. íngìqáá gá ì kʷáy bóóráy ìᵐ káw ìndá, ì káwkà bóóráy, sáy ì túúkà. í gìsá àɣó wày kíṭṭá ǹ nàànà ssíí, ám̀ màn Kwàṛnóónì, í sìná àsí: “írì, írì wáá írím̀ bóóráy, níí zà?” à sín: “báybò.”
Edit: Split from the first thread. -Aszev, 2020-05-06
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken in Africa?
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote: 12 Nov 2019 20:28 Is it spoken in Africa?
Yes. [tick]
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it a Berber language? The gamma and dots under some letters make me think so.

Also, are the accents on the vowels and n or m for tones and dots under consonants for pharyngealized ones?
Last edited by Birdlang on 12 Nov 2019 22:29, edited 1 time in total.
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Birdlang wrote: 12 Nov 2019 22:27 Is it a Berber language?
No. [cross]
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it a Niger-Congo language?
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Birdlang wrote: 12 Nov 2019 22:31 Is it a Niger-Congo language?
No. [cross]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it classified as Nilo-Saharan?
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote: 13 Nov 2019 00:50 Is it classified as Nilo-Saharan?
It is indeed classified as "Nilo-Saharan". [tick]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote: 13 Nov 2019 17:32 Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
No. [cross]
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9281
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Is it spoken west of the Nile?
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote: 13 Nov 2019 18:07 Is it spoken west of the Nile?
Yeah. [tick]
User avatar
GoshDiggityDangit
sinic
sinic
Posts: 335
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan
Contact:

Re: Guess The Language!!!

Post by GoshDiggityDangit »

Is it spoken in Chad?
"Coffee is an azimuthal polar map that you to map back to a sphere and then you can map it to any projection you desire."
http://catran.cailab.net/wordpress/
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

GoshDiggityDangit wrote: 20 Nov 2019 08:51 Is it spoken in Chad?
No. [cross]
Birdlang
greek
greek
Posts: 632
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language!!!

Post by Birdlang »

Is it spoken in Kenya or Tanzania?
yangfiretiger121
sinic
sinic
Posts: 337
Joined: 17 Jun 2018 03:04

Re: Guess The Language!!!

Post by yangfiretiger121 »

Is it spoken in sub-Saharan Africa?
Alien conlangs (Font may be needed for Vai symbols)
User avatar
Shemtov
runic
runic
Posts: 3229
Joined: 29 Apr 2013 04:06

Re: Guess The Language!!!

Post by Shemtov »

Is it a Songhay language?
Many children make up, or begin to make up, imaginary languages. I have been at it since I could write.
-JRR Tolkien
opipik
roman
roman
Posts: 1378
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

Shemtov wrote: 30 Jan 2020 18:28 Is it a Songhay language?
Yes. [tick]
User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 4000
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 »

Northern or Southern Songhai?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

The SqwedgePad
Post Reply