Guess The Language 2

A forum for game threads.
opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

qwed117 wrote:
06 Feb 2020 08:13
Northern or Southern Songhai?
Northern.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7315
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Korandje?

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

shimobaatar wrote:
22 Apr 2020 19:15
Korandje?
No - Korandje isn't tonal, for one.

shimobaatar
korean
korean
Posts: 7315
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA → IN

Re: Guess The Language!!!

Post by shimobaatar »

Alright.

Does the language have more than 10,000 speakers?

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3748
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 »

Tadaksahak?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3748
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language!!!

Post by qwed117 »

qwed117 wrote:
23 Apr 2020 03:14
Tadaksahak?
Could I get a response to this?
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

User avatar
Aszev
admin
admin
Posts: 1375
Joined: 11 May 2010 05:46
Location: ꜱᴇ

Re: Guess The Language 2

Post by Aszev »

I've split this topic, as it had reached over 200 pages. If anyone who's been playing would like to sum up the rules you've been going with, I'll add them to the OP.

Birdlang
greek
greek
Posts: 585
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language 2

Post by Birdlang »

Thanks Aszev for letting us know!
The rule I always knew was it should be clear there should be a no Googling rule, since that’s technically cheating.

@opipik if you’re ready you could answer some of our questions.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language!!!

Post by opipik »

qwed117 wrote:
23 Apr 2020 03:14
Tadaksahak?
It's not Tadaksahak.

Birdlang
greek
greek
Posts: 585
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language 2

Post by Birdlang »

Is it Tasawaq?
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language 2

Post by opipik »

It is indeed Tasawaq. Your turn now.

Birdlang
greek
greek
Posts: 585
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language 2

Post by Birdlang »

Ok
Ba mböröta sa daroma li andrö, ba khö Lowalangi daroma li andrö, ba taroma li andrö, ba no Lowalangi. Khö Lowalangi so ia ba mböröta. Khönia mböröta hadia ia fefu. Sambalö lö’ö, si so, si tenga khönia mböröta. Khönia so wa’auri, ba haga ba niha wa’auri andrö. Ba humaga haga andrö, ba zogömigömi, ba lö ihalö ia sogömigömi. So niha nifatenge Lowalangi Yohane döinia. Da’ö zi möi mamaduhu’ö, ena’ö ifaduhu’ö haga andrö, ena’ö dozi mamati khönia. Tenga ya’ia haga andrö, ha ba wamaduhu’ö haga andrö.
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

GoshDiggityDangit
cuneiform
cuneiform
Posts: 143
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan

Re: Guess The Language 2

Post by GoshDiggityDangit »

Is it spoken in Africa?
Disregard anything said above; I know nothing.
Conworkshop: https://conworkshop.com/view_profile.php?m=S2821536908

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language 2

Post by opipik »

Nias.

Birdlang
greek
greek
Posts: 585
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language 2

Post by Birdlang »

opipik wrote:
09 May 2020 10:47
Nias.
Yes, you’re right!

Your turn next
GoshDiggityDangit wrote:
09 May 2020 00:48
Is it spoken in Africa?
No! Good guess though!
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language 2

Post by opipik »

Nty7an ne7 ki7ya re, nt7ya ne7 ti-kinya7, nt7ya ne7 xkwla, nt7ya ne7 ja-xlya, nty7an ne7 ntyun ne7 tzan. Jnya ne7 sku7n ne7, jnya ne7 cha7 ka kja kwyu 7in ne7, kja s7en nty7in na 7in ne7 kja.

GoshDiggityDangit
cuneiform
cuneiform
Posts: 143
Joined: 18 Dec 2018 21:27
Location: Misawa AFB, Aomori, Japan

Re: Guess The Language 2

Post by GoshDiggityDangit »

Is it spoken in North America?
Birdlang wrote:
09 May 2020 16:37
GoshDiggityDangit wrote:
09 May 2020 00:48
Is it spoken in Africa?
No! Good guess though!
Look, I see <mb> and <ö> and I instantly think African language. I can't help it!
Disregard anything said above; I know nothing.
Conworkshop: https://conworkshop.com/view_profile.php?m=S2821536908

User avatar
qwed117
mongolian
mongolian
Posts: 3748
Joined: 20 Nov 2014 02:27

Re: Guess The Language 2

Post by qwed117 »

opipik wrote:
09 May 2020 19:21
Nty7an ne7 ki7ya re, nt7ya ne7 ti-kinya7, nt7ya ne7 xkwla, nt7ya ne7 ja-xlya, nty7an ne7 ntyun ne7 tzan. Jnya ne7 sku7n ne7, jnya ne7 cha7 ka kja kwyu 7in ne7, kja s7en nty7in na 7in ne7 kja.
The usage of 7 is quite interesting because this quite clearly not Squamish, the only language I know that uses <7>
Spoiler:
My minicity is Zyphrazia and Novland
What is made of man will crumble away.

Birdlang
greek
greek
Posts: 585
Joined: 25 Dec 2014 20:17
Location: Virginia

Re: Guess The Language 2

Post by Birdlang »

opipik wrote:
09 May 2020 19:21
Nty7an ne7 ki7ya re, nt7ya ne7 ti-kinya7, nt7ya ne7 xkwla, nt7ya ne7 ja-xlya, nty7an ne7 ntyun ne7 tzan. Jnya ne7 sku7n ne7, jnya ne7 cha7 ka kja kwyu 7in ne7, kja s7en nty7in na 7in ne7 kja.
Is it Papuan?
Ꭓꭓ Ʝʝ Ɬɬ Ɦɦ Ɡɡ Ɥɥ Ɫɫ Ɽɽ Ɑɑ Ɱɱ Ɐɐ Ɒɒ Ɓɓ Ɔɔ Ɖɖ Ɗɗ Əə Ɛɛ Ɠɠ Ɣɣ Ɯɯ Ɲɲ Ɵɵ Ʀʀ Ʃʃ Ʈʈ Ʊʊ Ʋʋ Ʒʒ Ꞵꞵ Ʉʉ Ʌʌ Ŋŋ Ɂɂ Ɪɪ Ææ Øø Ð𠌜 Ɜɜ Ǝɘ

opipik
roman
roman
Posts: 1360
Joined: 12 Mar 2015 19:41

Re: Guess The Language 2

Post by opipik »

It isn't Papuan.

Post Reply