Reverse romanization challenge game #2

A forum for game threads.
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 581
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a b d e é f g h i j k l m n o p ƥ r s t u w

/a b d ə e f g h i ʝ~z k l m n o p k͡p r s t u v~ɣ/

<p t k ƥ> /p t k k͡p/
<b d g> /b d g/
<f s j w> /f s ʝ~z v~ɣ/
<r l> /r l/
<a e é i o u> /a ə e i o u/

a â b ʙ c ¢ d ᴅ e ê ē è f g ɢ h ʜ i î ì j k l ʟ m m̃ n ñ ɴ o ø ô ǒ p p̌ q q̌ r ʀ s t u û v w x y y̌ z ʘ
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a â b ʙ c ¢ d ᴅ e ê ē è f g ɢ h ʜ i î ì j k l ʟ m m̃ n ñ ɴ o ø ô ǒ p p̌ q q̌ r ʀ s t u û v w x y y̌ z ʘ

/m ɱ n ŋ/ ⟨m m̃ n ñ⟩
/p pʷ b t d̪ t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ q qʷ ʔ/ ⟨p p̌ b t d c j k g q q̌ ¢⟩
/ʘ/ ⟨ʘ⟩
/f v s z χ h/ ⟨f v s z x h⟩
/β̞ ð̞ ɹ l j ɥ ɰ w ʔ̞/ ⟨ʙ ᴅ r l y y̌ ɢ w ʜ⟩
/ɾ ɺ/ ⟨ʀ ʟ⟩

/i iː ɪ u uː/ ⟨i î ì u û⟩
/e eː ø ɤ o oː/ ⟨e ê ø ǒ o ô⟩
/ɛ ɛː/ ⟨è ē⟩
/ä äː/ ⟨a â⟩
/◌̃/ ⟨ɴ⟩

Next:
a b ć d ḍ e ə g ǵ ɣ h ḫ i k ḳ ḵ l m n ń ṅ o p r ṛ s ś ṣ t ṭ u v w y z ź ẓ 7 ƹ
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a b ć d ḍ e ə g ǵ ɣ h ḫ i k ḳ ḵ l m n ń ṅ o p r ṛ s ś ṣ t ṭ u v w y z ź ẓ 7 ƹ

/p b t d tˤ dˤ k g q ʔ/ <p b t d ṭ ḍ k g ḳ h>
/f~v s z sˤ zˤ ɕ ʑ x ɣ ħ ʕ h/ <v s z ṣ ẓ ś ź ḵ ɣ 7 ƹ ḫ>
/t͡ɕ d͡ʑ/ <ć ǵ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ṅ>
/l j w/ <l y w>
/r rˤ/ <r ṛ>

/i u/ <i u>
/e o/ <e o>
/ʌ/ <ə>
/a/ <a>

Next:
a ā b ḅ c d ḍ ḏ g ġ h ḥ i ī k ḳ l m n p ṗ q r s ṣ ś š t ṭ ṯ u ū w x ẋ y z ẓ
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ā b ḅ c d ḍ ḏ g ġ h ḥ i ī k ḳ l m n p ṗ q r s ṣ ś š t ṭ ṯ u ū w x ẋ y z ẓ

/p pʰ t tʰ t͡sʰ k kʰ q ʔ ʔ͡h/ ⟨p ṗ t ṭ ṣ k ḳ q x ẋ⟩
/b bʱ d dʱ d͡zʱ ɡ ɡʱ/ ⟨b ḅ d ḍ ẓ g ġ⟩
/θ s z ʂ ɕ ħ ʕ ɦ/ ⟨ṯ s z š ś ḥ c h⟩
/l j w/ ⟨l y w⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/iː uː/ ⟨ī ū⟩
/ɪ ʊ/ ⟨i u⟩
/ɐ/ ⟨a⟩
/äː/ ⟨ā⟩

Next:
a á ch ch’ e é f hi hu i í j k k’ l ll m n ng ñ o ó p p’ qu qu’ r rr s sh t t’ tz tz’ u ú ’
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á ch chʼ e é f hi hu i í j k kʼ l ll m n ng ñ o ó p pʼ qu quʼ r rr s sh t tʼ tz tzʼ u ú ʼ

/p pʼ t tʼ k kʼ kʷ kʷʼ ʔ/ <p pʼ t tʼ k kʼ qu quʼ ʼ>
/f s ʃ h/ <f s sh j>
/t͡s t͡sʼ t͡ʃ t͡ʃʼ/ <tz tzʼ ch chʼ>
/m n ɲ ŋ/ <m n ñ ng>
/l j ʎ w/ <l hi ll hu>
/ɾ/ <r>
/r/ <rr>

/i iː u uː/ <i í u ú>
/e eː o oː/ <e é o ó>
/a aː/ <a á>

Next:
a ä b c č d ð e ë f g h i j k l m n o ö p r s š t u ü w z ž ɣ
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä b c č d ð e ë f g h i j k l m n o ö p r s š t u ü w z ž ɣ

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d k ɡ/ ⟨p b t d k g⟩
/t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ~j/ ⟨c č j⟩
/β~w f ð s z ʃ ʒ ɣ h/ ⟨w f ð s z š ž ɣ h⟩
/ɫ/ ⟨l⟩
/ɾ/ ⟨r⟩

/i y u/ ⟨i ü u⟩
/e ø ʌ ɔ/ ⟨e ö ë o⟩
/æ ɑ/ ⟨ä a⟩

Next:
a aa b d dy dz e ee ë ëë f g gw gy h hw hy i ii ï ïï k kw ky l ly m n ng ny o oo p r s sy t ts ty u uu v w y z zy ’
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a aa b d dy dz e ee ë ëë f g gw gy h hw hy i ii ï ïï k kw ky l ly m n ng ny o oo p r s sy t ts ty u uu v w y z zy ʼ

/p b t d c ɟ k g kʷ gʷ ʔ/ <p b t d ky gy k g kw gw ʼ>
/f v s z ʃ ʒ ç x xʷ/ <f v s z sy zy hy h hw>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <ts dz ty dy>
/m n ɲ ŋ/ <m n ny ng>
/l j ʎ w/ <l y ly w>
/r/ <r>

/i iː ɯ ɯː u uː/ <i ii ï ïï u uu>
/e eː ɤ ɤː o oː/ <e ee ë ëë o oo>
/a aː/ <a aa>

Next:
a å b c ċ d e f g ġ h ı i l m n o p r ř s t u w x y z
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a å b c ċ d e f g ġ h ı i l m n o p r ř s t u w x y z

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ/ ⟨p b t d ċ ġ c g⟩
/f s z ʃ h/ ⟨f s z x h⟩
/l ɻ j w/ ⟨l ř y w⟩
/ɽ/ ⟨r⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ɘ o/ ⟨e ı o⟩
/a ɒ/ ⟨a å⟩

Next:
a ə b c ç d e ė f g ğ h ḫ ı i j k l ĺ m n ń ŋ o ö p r s ş t u ü v w ẅ y ẏ z ’
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ə b c ç d e ė f g ğ h ḫ ı i j k l ĺ m n ń ŋ o ö p r s ş t u ü v w ẅ y ẏ z ʼ

/p b t d k g ʔ/ <p b t d k g ʼ>
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ <f v s z ş j ḫ ğ h>
/t͡s t͡ʃ/ <c ç>
/m n ɲ ŋ/ <m n ń ŋ>
/l j ɥ ʎ ɰ w/ <l ẏ ẅ ĺ y w>
/r/ <r>

/i y ɯ u/ <i ü ı u>
/e ø ɤ o/ <ė ö e o>
/ʌ~ɐ/ <ə>
/ɒ/ <a>

Next:
a ä c e ë h i j k l m ṃ n ṇ p r ṙ s š t ť u w x
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ä c e ë h i j k l m ṃ n ṇ p r ṙ s š t ť u w x

/m n/ ⟨m n⟩
/p t t͡s t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ʔ/ ⟨p t c ť j k x⟩
/v s ʃ h/ ⟨w s š h⟩
/l/ ⟨l⟩
/ɾ/ ⟨ṙ⟩
/r/ ⟨r⟩

/i/ ⟨i⟩
/ə o/ ⟨ë u⟩
/ɛ ɐ ɒ/ ⟨e ä a⟩
/m̩ n̩/ ⟨ṃ ṇ⟩

Next:
a ą b ch d~l e g ğ h i į k ḳ m n ñ o p s ś t u ų w y z ź ’
⟨d⟩ and ⟨l⟩ are interchangeable.
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ą b ch d~l e g ğ h i į k ḳ m n ñ o p s ś t u ų w y z ź ʼ

/p b~v t d~l k g~ɦ q ʔ/ <p b t d~l k g ḳ ʼ>
/s z ʃ ʒ x ɣ h/ <s z ś ź ch ğ h>
/m n ŋ/ <m n ñ>
/j w/ <y w>

/i ĩ u ũ/ <i į u ų>
/e o/ <e o>
/a ã/ <a ą>

Next:
a ã b c d e ę f g h i į j k l m n o õ p r s t w z
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a ã b c d e ę f g h i į j k l m n o õ p r s t w z

/m n/ ⟨m n⟩
/p b t~t̠͡ʃ* d~d̠͡ʒ* k ɡ/ ⟨p b t d k g⟩
/f v s~ʃ* z~ʒ* x/ ⟨f w s z h⟩
/l j~◌ʲ ɰ~◌ˠ/ ⟨l j c⟩
/ɾ/ ⟨r⟩
*) allophones before /i/ and /e/

/i ɯ u/ ⟨i į u⟩
/e ɤ o/ ⟨e ę o⟩
/ɛ̃ ɔ̃/ ⟨ã õ⟩
/ä/ ⟨a⟩

Next:
’ a á à b c c’ ch ch’ d e é è f g h i í ì j jh k k’ l lh m n nh o ó ò p p’ r s sh t t’ u ú ù v w y z zh
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

ʼ a á à b c cʼ ch chʼ d e é è f g h i í ì j jh k kʼ l lh m n nh o ó ò p pʼ r s sh t tʼ u ú ù v w y z zh

/p pʼ b t tʼ d k kʼ g ʔ/ <p pʼ b t tʼ d k kʼ g ʼ>
/f v s z ʃ ʒ h/ <f v s z sh zh h>
/t͡s t͡sʼ d͡z t͡ʃ t͡ʃʼ d͡ʒ/ <c cʼ j ch chʼ jh>
/m n ɲ/ <m n nh>
/l j ʎ w/ <l y lh w>
/r/ <r>

/i˥ u˥/ <í ú>
/e˥ o˥/ <é ó>
/a˥/ <á>

/i˧ u˧/ <i u>
/e˧ o˧/ <e o>
/a˧/ <a>

/i˩ u˩/ <ì ù>
/e˩ o˩/ <è ò>
/a˩/ <à>

Next:
a å b d e ë f ḟ g ģ h i k ķ l ł m n ŋ o ö p r ṛ s t u ů v ṿ x y
ɶʙ ɞʛ
greek
greek
Posts: 581
Joined: 02 Aug 2019 18:47

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by ɶʙ ɞʛ »

a å b d e ë f ḟ g ģ h i k ķ l ł m n ŋ o ö p r ṛ s t u ů v ṿ x y
a ɒ b d e ɤ ɸ h̪͆ g d͡ʑ h i k t͡ɕ l ɬ m n ŋ o ø p r r̪͆ s t ɯ u β ɦ̪͆ x y
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/p b t d t͡ɕ d͡ʑ k g/ <p b t d ķ ģ k g>
/ɸ β h̪͆ ɦ̪͆ s ɬ x h/ <f v ḟ ṿ s ł x h>
/l r r̪͆/ <l r ṛ>
/i y ɯ u/ <i y u ů>
/e ø ɤ o/ <e ö ë o>
/a ɒ/ <a å>

A corrupted Slavic-based orthography:

a aa b ƀ (bi) c (ci) ç (çi) ch (chi) d (di) dz (dzi) e ee f (fi) g (gi) 6 h (hi) i j k (ki) l ł (li) m ɱ (mi) n ɳ (ni) o oo ø øø p (pi) r s (si) sz sch t (ti) u v ѵ (vi) y z zz (zi) '

V Schczebszeschine chszøøschcz bszmi v tszçine i Schczebszeschiɳ z tee6o sline. Vool 6o pita, pane chszøøschczu, po coosz paan tak bszøczi v 6øøschczu?
Ogcze naasch, ktoorysch gest v neƀe, sszѵøç sszø imø tvogee, pszigdz’ kroołestvo tvogee, bøødz’ vołaa tvogaa, gako v neƀe tak i na zzemi. Chleba naschee6o povschednee6o daag ɳaaɱ dz’isszag, i odpusszç ɳaaɱ naschee ѵiɳi, gako i mi odpuschczaaɱi naschim ѵinovaagcoɱ, i ne voodz’ naas na pokuschene, ale naas zbaѵ ode zlee6o.
Geschcze Połska ne z6iɳøla, kedi ɱi szigeɱi, co ɳaaɱ obcaa pszeɱoc vzzøla schabłøø odƀeszeɱi. Ɱarsch, ɱarsch, Døøbrovsky, z zzemi Vloskeeg do Połski, zaa tvogyɱ pszevodem zløøczym sszø z naarodem.
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a aa b ƀ (bi) c (ci) ç (çi) ch (chi) d (di) dz (dzi) e ee f (fi) g (gi) 6 h (hi) i j k (ki) l ł (li) m ɱ (mi) n ɳ (ni) o oo ø øø p (pi) r s (si) sz sch t (ti) u v ѵ (vi) y z zz (zi) '
/ä äː b w b͡ʝ t͡s t̠͡ɕ ǃ ǂ x ç d d̠͡ʒ d͡z d̠͡ʑ e eː f fʲ ɡ ɟ͡ʝ ð~ð̞ ɣ ʝ i j k c͡ç l ɫ ʎ m ɱ m͡ɲ n ɳ ɲ o oː œ œː p p͡ç ɾ s ɕ ʂ ɕt̠͡ɕ t t̠͡ʃ u v ⱱ vʲ ʏ z ʐ ʑ ʔ/

/m m͡ɲ ɱ _ _ n _ _ _ ɳ _ ɲ _ _ _ ×/
/p p͡ç _ _ _ t t͡s _ t̠͡ʃ _ t̠͡ɕ c c͡ç _ k ʔ/
/b b͡ʝ _ _ _ d d͡z _ d̠͡ʒ _ d̠͡ʑ ɟ ɟ͡ʝ _ ɡ ×/
/_ _ _ _ _ ǃ _ _ _ _ _ ǂ _ _ _ _/
/_ _ f fʲ _ s _ _ _ ʂ ɕ ç _ _ x _/
/_ _ v vʲ ð z _ _ _ ʐ ʑ ʝ _ _ ɣ _/
/_ _ _ _ (ð̞) l _ ɫ _ _ _ j _ ʎ w _/
/_ _ ⱱ _ _ ɾ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/
/ɕt̠͡ɕ/

/i _ ʏ _ u uː/
/e eː œ œː o o/
/_ _ ä äː _ _/

⟨6⟩ is the only dental consonant

V Schczebszeschine chszøøschcz bszmi v tszçine i Schczebszeschiɳ z tee6o sline. Vool 6o pita, pane chszøøschczu, po coosz paan tak bszøczi v 6øøschczu?
Ogcze naasch, ktoorysch gest v neƀe, sszѵøç sszø imø tvogee, pszigdz’ kroołestvo tvogee, bøødz’ vołaa tvogaa, gako v neƀe tak i na zzemi. Chleba naschee6o povschednee6o daag ɳaaɱ dz’isszag, i odpusszç ɳaaɱ naschee ѵiɳi, gako i mi odpuschczaaɱi naschim ѵinovaagcoɱ, i ne voodz’ naas na pokuschene, ale naas zbaѵ ode zlee6o.
Geschcze Połska ne z6iɳøla, kedi ɱi szigeɱi, co ɳaaɱ obcaa pszeɱoc vzzøla schabłøø odƀeszeɱi. Ɱarsch, ɱarsch, Døøbrovsky, z zzemi Vloskeeg do Połski, zaa tvogyɱ pszevodem zløøczym sszø z naarodem.
/v ɕt̠͡ɕt͡szebʂesçne xʂœːɕt̠͡ɕt͡sz bʂm͡ɲ v tʂǂne i ɕt̠͡ɕt͡szebʂesçɳ z teːð̞o sʎne ‖ voːl ðo p͡çtä | päne xʂœːɕt̠͡ɕt͡szu | po t͡soːʂ päːn täk bʂœt͡sʑ v ðœːɕt̠͡ɕt͡szǔ ‖ oɡt͡sze näːɕ͡t̠ɕ | ktoːɾʏɕt̠͡ɕ ɡest v newe | sʂⱱœǃ sʂœ imœ tvoɡeː | psʑɡd͡zʔ kɾoːɫestvo tvoɡeː | bœːd͡zʔ voɫäː tvoɡäː | ɡäko v newe tak i na ʐem͡ɲ ‖ xlebä näɕt̠͡ɕeːðo povɕt̠͡ɕedneːð̞o däːɡ ɳäːɱ d͡zʔisʂäɡ | i odpusʂǃ ɳäːɱ naɕt̠͡ɕeː ⱱiɳi | ɡäko i m͡ɲ odpuɕt̠͡ɕzäːɱi näsçm ⱱinoväɡt͡soɱ | i ne voːd͡zʔ näːs nä pokuɕt̠͡ɕene | äle näːs zbäⱱ ode zleːð̞o ‖ ɡeɕt̠͡ɕt͡sze poɫskä ne zðiɳœlä | ked̠͡ʒ ɱi ʂiɡeɱi | t͡so ɳäːɱ obt͡säː pʂeɱot͡s vʐœːla ɕt̠͡ɕäbɫœː odweʂeɱi ‖ ɱäɾɕt̠͡ɕ | ɱäɾɕt̠͡ɕ | dœːbɾovskʏ | z ʐem͡ɲ vloskeːɡ do poɫsc͡ç | zäː tvoɡʏɱ pʂevodem zlœːt͡szʏm sʂœ z näːɾodem ‖/

Next:
a á æ ǽ b c č d ʒ ǯ e é f g ǧ h ȟ i í j k ǩ l ł m n ň o ó ø ǿ p r ř s š t u ú v y ý z ž ’
Last edited by Anonymous999 on 29 Jun 2022 03:30, edited 1 time in total.
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a á æ ǽ b c č d ʒ ǯ e é f g ǧ h ȟ i í j k ǩ l ł m n ň o ó ø ǿ p r ř s š t u ú v y ý z ž ʼ

/p b t d c ɟ k g ʔ/ <p b t d ǩ ǧ k g ʼ>
/f v s z ʃ ʒ ç x~h/ <f v s z š ž ȟ h>
/t͡s d͡z t͡ʃ d͡ʒ/ <c ʒ č ǯ>
/m n ɲ/ <m n ň>
/l ɫ~w j/ <l ł j>
/r rʲ/ <r ř>

/i iː y yː u uː/ <i í y ý u ú>
/e eː ø øː o oː/ <e é ø ǿ o ó>
/æ æː/ <æ ǽ>
/ɑ ɑː/ <a á>

Next:
a b c d e ɛ ə f g h i k l m n ŋ o ɔ p r s t u v w x y z ɣ
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d e ɛ ə f g h i k l m n ŋ o ɔ p r s t u v w x y z ɣ

/m n ɲ ŋ/ ⟨m n ny ŋ⟩
/p b t d t̠͡ʃ d̠͡ʒ k ɡ ʔ/ ⟨p b t d ty dy k g c⟩
/f v s z ʃ ʒ x ɣ h/ ⟨f v s z sy zy x ɣ h⟩
/ɹ l j ʎ w/ ⟨r l y ly w⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/e ə o/ ⟨e ə o⟩
/ɛ ä ɔ/ ⟨ɛ a ɔ⟩

When pronounce the cluster consonants, it maybe naturally inserted by [ɨ] and not written as alphabet. (e.g. ⟨sk, tr, spl⟩ /sk, tɹ, spl/ → [sɨk, tɨɹ, sɨpɨl])

Next:
a aa ǝ ǝǝ b ƀ d dz dƶ đ e ee ɛ ɛɛ f g gb h i ii ɩ ɩɩ k kp ꝁ l m n ꞥ ŋ o oo ɔ ɔɔ p r s ꞩ t ts tꞩ u uu ʋ ʋʋ v w y ɏ z ƶ ’ ◌́ ◌̀
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a aa ǝ ǝǝ b ƀ d dz dƶ đ e ee ɛ ɛɛ f g gb h i ii ɩ ɩɩ k kp ꝁ l m n ꞥ ŋ o oo ɔ ɔɔ p r s ꞩ t ts tꞩ u uu ʋ ʋʋ v w y ɏ z ƶ ʼ ◌́ ◌̀

/p b bˤ t d dˤ k g k͡p g͡b q ʔ/ <p b ƀ t d đ k g kp gb ꝁ ʼ>
/f v s z sˤ zˤ h/ <f v s z ꞩ ƶ h>
/t͡s d͡z t͡sˤ d͡zˤ/ <ts dz tꞩ dƶ>
/m n nˤ ŋ/ <m n ꞥ ŋ>
/l j w ʕ̞/ <l y w ɏ>
/r/ <r>

/i iː u uː/ <i ii u uu>
/ɪ ɪː ʊ ʊː/ <ɩ ɩɩ ʋ ʋʋ>
/e eː o oː/ <e ee o oo>
/ə əː/ <ǝ ǝǝ>
/ɛ ɛː ɔ ɔː/ <ɛ ɛɛ ɔ ɔɔ>
/a aː/ <a aa>

/V˥ V˧ V˩/ <V́ V V̀>

Next:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v
Anonymous999
greek
greek
Posts: 586
Joined: 31 Mar 2021 00:56

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by Anonymous999 »

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v

/m n/ ⟨m n⟩
/pʰ b tʰ d t̠͡ʃʰ d̠͡ʒ kʰ ɡ kʷʰ/ ⟨p b t d c j k g q⟩
/ɸ β s x ɣ/ ⟨f v s h r⟩
/l/ ⟨l⟩

/i u/ ⟨i u⟩
/ɛ ɔ/ ⟨e o⟩
/ɑ/ ⟨a⟩

Next:
a ą b c č ć d dz dž dź e ę é f g h i j k l ł m n ň ń o p r s š ś t u v y z ž ź
Capital letters of ⟨β ɘ ɸ ɪ ɟ ʎ ɹ ɾ ⱱ ʍ χ⟩ are ⟨Ꞵ ∃ Φ Ɪ Ⅎ ⅄ ꓤ ꓩ Ѵ 𐊰 Ꭓ⟩.
⟨ꞵ ꭓ⟩ (Latin) are alternate forms of ⟨β χ⟩ (Greek).
shimobaatar
korean
korean
Posts: 9158
Joined: 12 Jul 2013 23:09
Location: PA

Re: Reverse romanization challenge game #2

Post by shimobaatar »

a ą b c č ć d dz dž dź e ę é f g h i j k l ł m n ň ń o p r s š ś t u v y z ž ź

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/f v s z ʂ ʐ ɕ ʑ h/ <f v s z š ž ś ź h>
/t͡s d͡z ʈ͡ʂ ɖ͡ʐ t͡ɕ d͡ʑ/ <c dz č dž ć dź>
/m n ɳ ɲ/ <m n ň ń>
/l j w/ <l j ł>
/r/ <r>

/i ɯ u/ <i y u>
/e ɤ o/ <é e o>
/ɛ̃ ɔ̃/ <ę ą>
/a/ <a>

Next:
a b c d e ė f g h i k l m n o œ p s t u v w x y z ʒ
Post Reply