Page 1 of 1

Български език | Bulgarian Conversation Thread

Posted: 15 Mar 2014 07:51
by Pirka
Здравей! Съм почвал да уча българския език. Мисля да е интересен език, защото руски език е роден език ми и разбирам много от българския, въпреки липсата на славянските случаи и различните думи. Българският език е сравнително лек за мен, по-лек от другите славянски езици.