Български език | Bulgarian Conversation Thread

A forum dedicated to the studying of natural languages and for discussions in languages other than English.
Post Reply
User avatar
Pirka
roman
roman
Posts: 924
Joined: 09 Oct 2010 10:18
Location: Seattle

Български език | Bulgarian Conversation Thread

Post by Pirka »

Здравей! Съм почвал да уча българския език. Мисля да е интересен език, защото руски език е роден език ми и разбирам много от българския, въпреки липсата на славянските случаи и различните думи. Българският език е сравнително лек за мен, по-лек от другите славянски езици.
Post Reply